Inteligencja Intuicyjna z doktorem Jeetem Liuzzi

Inteligencja Intuicyjna
z doktorem Jeetem Liuzzi

30-31 października 2009 Poznań

Wszystko jest w Tobie! Po prostu uwolnij to!

Te warsztaty są dla tych, którzy gotowi są wykonać ogromny krok naprzód! Dr Jeet Liuzzi przez dziesięciolecia prowadził badania w dziedzinie inteligencji intuicyjnej i wykorzystywał je w praktyce, by opracować nową metodę nauki, w której każdy jest jednocześnie uczniem i nauczycielem.


Program:
1. Inteligencja Intuicyjna
2. Inteligencja Organiczna


Na warsztatach poznamy różnicę pomiędzy instynktem, intelektem a intuicją. Instynkt obejmuje nieświadomość. Intelekt obejmuje zrozumienie, "duchowy spichlerz". Intuicja jest najwyższą płaszczyzną , "wyższym Ja" , nie podlega żadnej kontroli.


Słuchając wewnętrznego przewodnika każdy człowiek może dotrzeć do swojej intuicyjnej inteligencji i przez to do wrodzonej siły, do źródła, które wynosi nas dalej i dalej.

"Wcześniej wzrastaliśmy w cierpieniu. Dziś możemy dokonać wyboru i dzięki świadomym decyzjom możemy uczyć się, rozwijać i tworzyć nasze życie na nowo."

Dr Jeet Liuzzi jest uznanym ekspertem w dziedzinie inteligencji intuicyjnej, na całym świecie prowadzi poświęcone jej wykłady i seminaria, a w październiku tego roku po raz pierwszy będzie gościł w Polsce. Do 1994 roku był pracownikiem terenowym włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Doktor socjologii. Szkolił się i zbierał doświadczenia jako wykładowca, politolog, producent teatralny, nauczyciel medytacji, terapeuta (terapia psychodynamiczna i psychodrama). Dr Liuzzi działa skutecznie na poziomie materialnym, fizycznym, duchowym i umysłowym.

Od 1990 roku organizuje seminaria, wykłady, warsztaty i indywidualne sesje coachingu, a także prowadzi badania w dziedzinie inteligencji intuicyjnej i maluje osobiste obrazy uzdrawiania.


"Dzięki rozwojowi inteligencji intuicyjnej każdy może osiągnąć
absolutną pewność w działaniu i podejmowaniu decyzji"